Persbericht

 

23 april is de datum van Shakespeare’s geboorte- en sterfdag.

Aanstaande 23 april vindt de presentatie plaats van het Engelse boek ‘Shakespeare is here’.

De roman blijft bijzonder actueel: naast lockdowns door de 'Plaag', passeren drugsgebruik, complotdenken, intersexe, persiflages, parodiën en political cartoons de revue. 

‘Shakespeare is hier’ is niet alleen een biografisch drieluik gebaseerd op historische feiten, maar ook een 'Remake of the Praise of the Foly' of anders gezegd: een '2.0 Lof der Zotheid'.

Het eerste bedrijf is het historische stuk: In 1609 stapt de lezer uit met de beroemde dichter  aan de Veerstal in Tergouw. Shakespeare is de lockdown in Londen ontvlucht vanwege de pest. In de Sint Janskerk in Tergouw ontmoet hij Martijntje Jaspersdochter, getrouwd met William Baernelts. Samen starten ze de eerste pijpenmakerij op, Achter de Vischmarkt.

Het tweede bedrijf is een komedie: Shakespeare vertoeft in Londen en Stratford. Een morbide, typisch Shakespeareaans drama ontspruit uit het brein van de toneelschrijver.

Het derde bedrijf is geen blijspel zoals de Middernachtsdroom, het enige blijspel dat goed afloopt. Eerder een tragedie:  William arriveert weer in Tergouw en aan het eind van het plot blijkt de beroemde bard begraven lte liggen in de Sint Janskerk te Gouda.

‘To be or not to be, is that a mystery’?

Het schrijverspaar Thom Griffie is niet stil blijven staan bij het graf van Shakespeare, maar wijst naar zijn opstanding; immers, ‘Shakespeare is hier’! Vandaar het streven om ieder jaar een Shakespeare dag te houden op of rond 23 april. De eerste Shakespeare-dag was op zaterdag 23 april 2022 in de Theaterbakkerheij aan de Gouderaksedijk en as 23 april hopen we op een happening in de Garenspinnerij te Gouda.

Ook deze avond zal worden opgeluisterd door gedichten, rap, muziek en vanzelfsprekend een acte de presence voorafgaand aan de Engelse boekpresentatie.

 

 

             To be or not to be is the mystery