Op de platte kar in de Groenendaal

Achter de Vischmarkt

Zotte Zaterdag was  comingout

day voor Thom & Griffie  

 

Aart Goedewagen beweerde niet alleen dat een zekere William Baernelts de eerste pijpenmaker in Ter Gouw was, maar ook dat hij dé William Shakespeare uit Stratford upon Avon was.

Naast directeur van de beroemde Goudse aardewerk fabriek, was de Goedewagen ook voorzitter van de Stichting Fonds Goudse Glazen, een vereniging met respectabele leden binnen de statige Sint Janskerk. 

Toenmalige archivaris, mevrouw van Dolder-de Wit, vertelde dat deze ontdekking door deskundigen nog onderzocht moest worden en nu 30 jaar later, hebben Thom & Griffie de uitdaging aangepakt. Het heeft hen behaagd om tijdens de geboorte- en sterfdag van William Shakespeare, het levenslicht te laten schijnen op een boek gewijd aan dit Shakesperiaanse verhaal, alles gebaseerd op historische feiten. Dankzij het voorwerk van Harry Veenendaal en het vertaalwerk van vele sonnetten door voormalig stadsdichteres Hanneke Leroux mag deze bijzondere roman bijdragen aan de viering van Gouda’s 750 jarig bestaan en een jaarlijkse Shakespeare-dag rond 23 april.

Links: De eerste pijpenmakerij was Achter de Vischmarkt in Tergouw.